Průdušky 100x jinak v rádiu Folk

13. března 2023

Průdušky 100x jinak v rádiu Folk
Průdušky 100x jinak v rádiu Folk

Dne 13. března 2023 proběhl na rozhlasové stanici Radio Folk rozhovor autora pořadu Bluegrass 100x jinak Tomáše Tichého se dvěma členy naší kapely Martinem Tomáškem a Miroslavem Matouškem o historii i současnosti Průdušek. Hovořilo se o znovuvzkříšení skupiny v roce 2019 k pravidelnému fungování, o dávných časech jejího založení, o snaze nespokojovat se s banálními texty písní, dále o inspiračních zdrojích a pokusech o nekonvenční vlastní tvorbu. Také byla zmíněna spolupráce s Tučňáky Michala Tučného, která v podstatě přerušila existenci kapely. Pořad zakončila úvaha o rozmanitosti hudby, její kráse v různých podobách a její schopnosti vyvolávat emoce. Samozřejmě zaznělo i několik našich skladeb.

Průdušky 100x jinak v rádiu Folk

zpět na aktuality