Premiéra „na úrovni“

Premiéra „na úrovni“

Ve Spektru měla v minulých dnech svoji premiéru nová sedmičlenná instrumentální skupina. Pod názvem „Být či nebýt Průdušky“ předvedla svůj program v režii L. Kociána, člena Docela marého divadla v Litvínově. Za osu pořadu tentokrát zvolil jednání vědeckého kongresu, kde úvahami a fakty rozebíral opodstatněnost průdušek s osobitým humorem, zvláště pak v rozborech metafor a básnických obratů písňových textů. Tím dokázal, že jedině originalita průvodního slova dokáže z pořadu hudební skupiny udělat program „na úrovni“.

Skupina Průdušky působila dříve při Pedagogické fakultě v Ústi nad Labem. Po odchodu některých členů přibrala do svých řad hráče z teplické Karavany. V této nové formaci se skupiny ujal jako zřizovatel Klub mládeže Spektrum, který jí vytváří pro činnost velmi dobré podmínky. Průdušky dnes hrají a zpívají v obsazení M. Myška — basa, M. Matoušek — housle, J. Panschab — banjo, J. Hlavenka — kytara, P. Brušák — kytara, M. Tomášek — foukací harmonika. Všichni členové jsou muzikantsky na výši a dovedou citlivě využít širokého nástrojového rejstříku a stejně tak i svých schopnosti v sólovém či sborového vokálu. Repertoár tvoří písničky z oblasti country, blues a folku, který je obzvláště blízký, parodie P. Brušáka na evergreeny program příjemně osvěžují. Písničky z vlastního autorského zázemí nejsou intepretovány stůj co stůj celou skupinou, v mnoha případech jsou předneseny v duetu nebo triu, což je pro celkový dojem i dramaturgickou vyváženost pořadu správné. V instrumentálních skladbách se nejvýrazněji projevili hráči na mandolínu a na foukací harmoniku. Přestože už teď Průdušky splňuji představu o dobré hudební skupině, chtějí podle slov vedoucího Sv. Matějky nalézt další nové výrazové prostředky. Zdařilá premiéra ve Spektru tomu nasvědčuje.

JAROSLAV VIKTORA


zpět do archivu